Wydarzenia

Szanowni Państwo
Ukazała się już w sprzedaży papierowa wersja naszego e-booka pt. „Kowidowy zawrót głowy”. Książka
ta powstała jako efekt naszej wspólnej z Państwem 1,5 rocznej aktywności na moim profilu na FB.
Dziękuję Państwu za okazane mi zainteresowanie oraz zaufanie. Dziękuję również za liczne Państwa
komentarze, które były dla mnie inspiracją oraz źródłem wiedzy.
Pragnę też serdecznie podziękować Panu Szymonowi Smoczykowi, wydawcy książki (Indygobook,
Księgarnia i Wydawnictwo, z Poznania), za odwagę w głoszeniu prawdy o „pandemii”.


Roman Zieliński i Kornelia Polok.

Nawiązujemy współpracę z mecenasem dr Reinerem Füllmichem
(po kliknięciu zostanie otwarty materiał na Youtube)

Oświadczenie prof. dr hab. n. med. Ryszarda Rutkowskiego z 13 września 2021 r.

Oświadczenie prof. dr hab. n. med. Ryszarda Rutkowskiego z 17 kwietnia 2021 r.

W związku z pytaniami czy będę 23 kwietnia zeznawał w NIL w Warszawie informuję. Dziś przed prokuratorem i sądem powinien stanąć Adam Niedzielski, który odpowiada za nadwymiarową śmierć tysięcy Polaków, którzy nie otrzymali i dalej nie otrzymują właściwej pomocy medycznej ( jeśli nie mają piętna COVID-19 ). Sąd powinien także ustalić stopień odpowiedzialności za tę śmierć profesorów doradzających MZ procedury, które od roku niszczą zdrowie i życie Polaków. Wreszcie przed Komisjami Etyki Zawodowej i sądami lekarskimi powinni znaleźć się wszyscy którzy mogąc, czy w przypadku konsultantów krajowych i wojewódzkich, Prezesa NIL prof. Andrzeja Matyi, Prezesów OIL, członków Rady Naczelnej NIL oraz Zarządów OIL będąc zobowiązani prawem do obrony życia i zdrowia naszych dzieci, młodzieży, seniorów ani razu publicznie nie stanęli w ich obronie hańbiąc dobre imię polskiego lekarza. Jeśli ktoś z Państwa czuje się winnym to powinien pokornie wytłumaczyć się działającemu bezprawnie lekarzowi Wronie dlaczego zachował się przyzwoicie podpisując zawierające wyłącznie wiedzę ściśle naukową listy otwarte do Prezydenta , Premiera i MZ. Ja w Warszawie pojawię się tylko wtedy gdy zostanę tam dostarczony w policyjnym radiowozie. Nie mam bowiem zamiaru swoją obecnością afirmować bolszewickiego bezprawia ROZ NIL, polegającego także na zniesieniu dwuinstancyjności postępowania prokuratorskiego (wg prawa najpierw wyjaśnia ROZ OIL !!!)

prof. Ryszard Rutkowski

Temat: Wezwanie Przedprokuratorskie – Zarząd PAP
Data: 2021-03-14 17:59
Nadawca: „Najda Mariusz” <fundacjatesli@interia.pl>
Adresat: sekretariat.prezesa@pap.pl; r.gil@pap.pl; c.bielakowski@pap.pl; t.grodecki@pap.pl; p.kotomski@pap.pl; r.szulc@pap.pl;

Do Zarządu i Redaktorów Naczelnych Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie

Zarząd: Wojciech Surmacz – Prezes Zarządu; Wojciech Świerżewski – Członek Zarządu
Redaktorzy Naczelni: Radosław Gil – Redaktor Naczelny PAP; Cezary Bielakowski – p.o. Redaktora Naczelnego PAP; Tomasz Grodecki – Zastępca Naczelnego PAP; Redakcja Krajowa: Piotr Kotomski – Redaktor Naczelny; Robert Szulc – Zastępca Redaktora Krajowego 

Fundacja im. Nikoli Tesli (za którą stoją tysiące polskich i zagranicznych lekarzy oraz dziesiątki organizacji NGO z lekarskimi włącznie) zwróciła się dnia 09.03.21r do Polskiej Agencji Prasowej z prośbą o pilne zwołanie konferencji prasowej (na koszt Fundacji) mającej na celu powstrzymanie dalszego zabijania i okaleczania Polaków za pomocą szczepionek mRNA na Covid 19 gdyż te szczepionki są Bronią Biologiczną z opóźnionym zapłonem – zgony i dożywotnie kalectwa będą występowały u ludzi jeszcze wiele lat po szczepieniach. W załączeniu:

  • mailowy wniosek fundacji o pilne zwołanie konferencji prasowej – 09.03.21r
  • mailowa odmowa przez PAP konferencji prasowej – 09.03.21r

Na wstępie chciałbym zacytować fragmenty tekstów z zagranicznych portali informacyjnych

(Poniedziałek, 01 marca 2021, autor: Lance D. Johnson)… „Grupa lekarzy z Utah odkryła coś przerażającego podczas ostatnich badań mammograficznych przeprowadzonych w Breast Care Center w Salt Lake City w stanie Utah. Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki przeciwko COVID, cierpią na nieprawidłowe zapalenie węzłów chłonnych w piersi. Według lekarzy Intermountain Healthcare kobiety, które przyjmują szczepionki covid-19, wykazują objawy raka piersi .” https://www.naturalnews.com/2021-03-01-women-injected-covid-vaccines-symptoms-breast-cancer.html


„Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, przedstawił dowody na to, że w wyścigu o szczepionkę koronawirusową w 2020 roku zastosowano powszechne OSZUSTWO NAUKOWE. Dążąc do szybkiego zatwierdzenia przez organy regulacyjne, firma Pfizer porzuciła wszelką rzetelność naukową. Projekt badania nowych wstrzyknięć mRNA jest oparty na fałszywych protokołach diagnostycznych, które manipulują punktami końcowymi danych i ukrywają krótko- i długoterminowe zdarzenia niepożądane wywoływane przez ich szczepionki.” źródło – https://vaccinedeaths.com/2020-12-10-pfizers-vaccine-studies-based-on-fraud.html

W związku z tym, że odnotowano bardzo dużą liczbę powikłań i zgonów na skutek stosowania szczepionek na Covid 19 – te czyny wypełniają znamiona czynów karalnych:
1. Kodeks Norymberski – Eksperyment Medyczny

  • w załączeniu plik PDF z pełną treścią Kodeksu Norymberskiego w języku polskim + rozszerzenie tematu o światowe publikacje medyczne i medialne wraz z podaniem źródeł.

2. Polski Kodeks Karny – Ludobójstwo (Art. 118 kk i 118a kk) oraz Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (zgony i dożywotnie kalectwa Art. 156 kk,)

Wszystkie te zbrodnie są zagrożone karą dożywotniego więzienia dla każdego kto ich dokonuje ale również dla tych, którzy pomagają w ich popełnieniu:
Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.[…] § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Ponadto Kodeks Karny obliguje każdego pod groźbą odpowiedzialności karnej do zawiadamiania o zbrodniach organy ścigania.

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,…. lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z powyższym, że zostaliście powiadomieni (Zarząd i Redaktorzy Naczelni PAP) o zbrodniach, które się obecnie dokonują na Polakach… ale też odmawiacie a właściwie nie podejmujecie żadnych działań zmierzających do powstrzymania ludobójstwa przez rządowe organy państwowe i na dodatek powstrzymujecie starania organizacji NGO w powstrzymaniu tego ludobójstwa… fundacja żąda :

Opublikowania przez Polską Agencję Prasową – we wszystkich waszych serwisach informacyjnych – informacji w formie komunikatów i stałych ogłoszeń mówiących o szkodliwości i śmiertelności szczepionek mRNA i zaniechania wykonywania wszelkich szczepień przez jednostki Służby Zdrowia (Punkty Szczepień) a także poddawania się przez Polaków jakimkolwiek szczepieniom na Covid 19.

Jeżeli tego nie zrobicie – zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej za współudział w zbrodniach na Polakach razem z J. Kaczyńskim, M. Morawieckim, Ł. Szumowskim, A. Niedzielskim i Radą Medyczną przy Ministerstwie Zdrowia GIS i wieloma innymi osobami działającymi w zorganizowanej grupie przestępczej.
W załączeniu:

W swoich materiałach prasowych możecie wykorzystać informacje zawarte na stronach internetowych:


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Sejm-i-Senat-Sledztwo-Obywatelskie-23.07.20r.pdf

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gates-Robert-F.-Kennedy-Jr..pdf

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zarzad-Polskiej-Agencji-Prasowej.-ogloszenie-14.03.21.pdf

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kodeks-Norymberski-a-szczepienia.pdf

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Email-PAP-konferencja-odwolanie-szczepien-mRNA..pdf

https://grupac19.pl/wp-content/uploads/2021/03/Email-PAP-odmowa-konferencji.pdf