Inicjatywy

Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

Wniosek do Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Odpowiedź na wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Odpowiedź na wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

WNIOSEK
o poddanie ocenie prawnej i etycznej postępowania Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej NIL

MuremZaLekarzami #LekarzeBezCenzury #WObronieLekarzy
 Przeczytaj list otwarty i petycje od lekarzy i naukowców na ulicy w swoim mieście. 
 Wstaw do internetu zdjęcie z akcji wstawiając ten opis. 
 Podpisz i udostępnij list w obronie lekarzy.
 https://www.petycjeonline.com/lekarze_bez_cenzury
 Na przekór cenzurze podaruj kopie listów i petycji swoim bliskim.  
 List otwarty i petycje do druku znajdziesz m.in. tutaj  www.stopnop.com.pl/wiedza

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie ew. konfliktu interesów członków Rady Medycznej do spraw COVID-19

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie ew. konfliktu interesów członków Rady Medycznej do spraw COVID-19

Sejm i Senat RP – Wezwania

List Otwarty do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udostępnienie materiałów z działalności Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów

Wniosek do Premiera o udostępnienie materiałów z działalności Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów