Inicjatywy

Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Odpowiedź na wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid19 A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, autorzy: Elżbieta Gromadzka, radca prawny i Konrad Wozikowski, adwokat; CZŁOWIEKU, MASZ WYBÓR! autorka: Mira Piłaszewicz, aktywistka warszawska, (WARSZAWSKI BUNT)ULOTKA DO POBRANIA, WYDRUKOWANIA I ROZDANIA

Odpowiedź na drugi wniosek do Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Wniosek do prokuratury o uzasadnienie decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa

Drugi wniosek do Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Odpowiedź prokuratury na zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

Odpowiedź Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie testów PCR

Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

Wniosek do Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Odpowiedź na wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Odpowiedź na wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie testów PCR

Wniosek do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

WNIOSEK
o poddanie ocenie prawnej i etycznej postępowania Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej NIL

MuremZaLekarzami #LekarzeBezCenzury #WObronieLekarzy
 Przeczytaj list otwarty i petycje od lekarzy i naukowców na ulicy w swoim mieście. 
 Wstaw do internetu zdjęcie z akcji wstawiając ten opis. 
 Podpisz i udostępnij list w obronie lekarzy.
 https://www.petycjeonline.com/lekarze_bez_cenzury
 Na przekór cenzurze podaruj kopie listów i petycji swoim bliskim.  
 List otwarty i petycje do druku znajdziesz m.in. tutaj  www.stopnop.com.pl/wiedza

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie ew. konfliktu interesów członków Rady Medycznej do spraw COVID-19

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego

Wniosek do Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie ew. konfliktu interesów członków Rady Medycznej do spraw COVID-19

Sejm i Senat RP – Wezwania

List Otwarty do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Odpowiedź na wniosek do Premiera o udostępnienie materiałów z działalności Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów

Wniosek do Premiera o udostępnienie materiałów z działalności Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów